Ledarskapets utmaningar i ett turbulent framtidsperspektiv

Digital transformation, globalisering och hållbar utveckling, liksom att antal andra omvärldsförändringar skapar helt nya förutsättningar och risker i såväl näringsliv som offentlig sektor. Denna turbulenta framtid utmanar det traditionella ledarskapet

Ur innehållet:

  • Hur kan jag som chef och ledare ta reda på vilken framtid som väntar runt hörnet?
  • Ledarskapets verktyg i den digitala transformationen – hur leder man botar, avatarer och robotar?
  • Hur påverkas ledarskapet av kampen för hållbar utveckling?
  • Ledarskap på en global, virtuell arbetsplats
  • Med- eller motarbetare? Från motvilja och likgiltighet till entusiasm och engagemang. Är det möjligt?
  • Cirkulär, Gig och Entreprenör. Ledarskapet i den nya ekonomin
  • Ledarskapets framtidsutmaningar – några avslutande reflektioner

Om föreläsaren

Bengt Wahlström är fil lic. civilekonom och en av de ledande experterna i Skandinavien inom omvärldsanalys och framtidsstrategi. Hans olika böcker med framtidsteman har sålt i över 60 000 ex i Sverige och utomlands. Hans senaste bok heter ”Försprång – Omvärldsanalys i den nya digitala världen”. Bengt är en mycket anlitad rådgivare och föredragshållare kring olika framtids- och omvärldsfrågor.

Läs mer på hans hemsida www.trender.net

Seminariet görs i samarbete med Framtidsnätverket